Quảng Ngãi: Lịch cúp điện từ ngày 04 – 10/06/2016

Để phục vụ cho công tác nâng cấp, sửa chữa lưới điện, công ty điện lực Quảng Ngãi xin thông báo lịch cúp điện Quảng Ngãi từ ngày 04 – 10/06/2016 một số khu vực dưới đây: