Nước biển bãi tắm 4 tỉnh miền Trung đều an toàn

Kết quả quan trắc trong 3 ngày gần đây nhất (29/4-1/5) của Tổng cục Môi trường cho thấy, chất lượng nước biển 4 tỉnh miền Trung đều nằm trong giới hạn cho phép đối với vùng bãi tắm và thể thao dưới nước.

Quan trắc 22 bãi tắm

Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường, từ ngày 28/4, theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các địa phương tiến hành lấy và phân tích các mẫu nước biển ven bờ.

cá chết hàng loạt biển miền Trung
22 bãi tắm tại 4 tỉnh miền Trung sẽ được quan trắc chất lượng nước biển thường xuyên.

Địa điểm lấy mẫu quan trắc được thực hiện tại các bãi tắm trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm cách độ sâu cách mặt nước từ 0,3 m đến 0,5 m.

Cụ thể, 22 bãi tắm thuộc địa bàn 4 tỉnh được lấy mẫu quan trắc:

Tại Hà Tĩnh có 6 bãi tắm được thực hiện quan trắc chất lượng nước biển bao gồm: Bãi tắm Xuân Thành, Bãi tắm Xuân Hải, Bãi tắm Thạch Hải, Bãi tắm Thiên Cầm, Bãi tắm Kỳ Ninh, Bãi tắm Mũi Đao.

Tại tỉnh Quảng Bình, có 4 bãi tắm được thực hiện quan trắc, gồm: Bãi tắm Vũng Chùa, Quảng Đông, Quảng Trạch; Bãi tắm Đá Nhảy, Thanh Trạch, Bố Trạch; Bãi tắm Nhật Lệ, Tp. Đồng Hới; Bãi tắm Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tại tỉnh Quảng Trị có 3 bãi tắm được thực hiện quan trắc, gồm: Mũi Si, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh; Bãi tắm Gio Hải, xã Gio Hải, Gio Ninh; Bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An, Hải Lăng.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 9 bãi tắm được quan trắc, gồm: Cửa biển Lăng Cô; Bãi tắm Lăng Cô; Bãi tắm Cảnh Dương; Cửa biển Vinh Hiền; Bãi tắm Vinh Thanh; Bãi tắm Thuận An; Cửa biển Thuận An; Bãi tắm Quảng Ngạn; Bãi tắm xã Điền Lộc.

Tất cả trong giới hạn cho phép

Theo Tổng cục Môi trường, thời điểm quan trắc sẽ tiến hành 2 lần/ngày, vào các buổi sáng và buổi chiều.

Các thông số quan trắc bao gồm 25 chỉ tiêu được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT:2015 dành cho chất lượng nước biển vùng biển ven bờ.

Cũng theo Tổng cục Môi trường, kết quả quan trắc trong các ngày 29/4-1/5 cho thấy, chất lượng nước biển 4 tỉnh miền Trung đều nằm trong giới hạn cho phép đối với vùng bãi tắm và thể thao dưới nước. Nghĩa là nước biển tại các tỉnh này an toàn đối với người dân và du khách tắm biển.

cá chết hàng loạt biển miền Trung
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ăn bữa trưa với thực đơn toàn cá ngay tại Quảng Bình. 

"Bắt đầu từ ngày 28/4/2016, các tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình quan trắc tại vũng bãi tắm và thường xuyên cung cấp số liệu cho người dân. Đồng thời Tổng cục Môi trường tiến hành lấy mẫu và thông báo kết quả trên Cổng TTĐT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường", thông báo của Tổng cục Môi trường cho hay.

Tuy vậy, từ bảng kết quả quan trắc cho thấy, các chỉ tiêu được quan trắc (hoặc có kết quả?) chỉ từ khoảng 9-17 chỉ tiêu. Trong khi đó, theo quy định tại QCVN 10-MT:2015 thì có tới 25 chỉ tiêu cần được quan trắc.

Trước đó, hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung đã khiến nhiều người dân và du khách nghi ngại với hải sản cũng như việc tới các khu vực bãi biển tại các địa phương này để tắm biển. Trong bối cảnh đó, nhiều lãnh đạo các tỉnh này đã ra bãi biển tắm, ra cảng mua cá. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đã ăn bữa trưa với thực đơn toàn cá biển tại Quảng Bình và ra cảng mua cá cho ngư dân.

Lê Văn